Kunnen technologieën zoals AI het werk van onze klanten efficiënter en makkelijker maken?

Samen met Sdu hebben we de toekomst van juridisch onderzoek onderzocht én de verschillende kansen verkend.

Algemeen

Klant: Sdu
Sector: Legal, tax en overheid
Looptijd: 6 maanden

Diensten

Jobs to be done interviews volgens Outcome Driven Innovation framework
Jobs to be done questionnaire
Prototyping, Buy-a-feature innovation game, concept tests

“Het doorlopen van dit project heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, richting gegeven en geresulteerd in een goed onderbouwde en getoetste set concepten voor onze innovatiepijplijn. Iedere stap gaf ons meer helderheid en de gelegenheid de organisatie hierin mee te nemen.”

Wanda Bolte

COCEPT DEVELOOPER BIJ SDU

Kansen in kaart brengen

Hoe ziet de toekomst van juridisch onderzoek eruit? Om te beginnen hebben we een Opportunity tree inzichtelijk gemaakt, waar we de bedrijfsdoelstellingen en klantbehoeftes hebben gemapped. De kansen die we met elkaar hebben geïdentificeerd, hebben we met klanten verkend in een reeks van Jobs to be done interviews. Middels co-creatie hebben we klantbehoeftes in kaart gebracht, in de context van de klantreis die men doorloopt om hun job te voltooien. Ben je benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Download dan hier de whitepaper van Sdu.

“Het visualiseren van een opportunity tree maakt zaken transparant en daarmee makkelijker bespreekbaar met alle stakeholders.” – Content developer bij SDU

Kwalitatieve resultaten kwantificeren

De resultaten uit het kwalitatieve onderzoek wilden we op grote schaal valideren om de onvervulde klantbehoeftes en daarbij behorende marktsegmenten te identificeren. Met behulp van een Jobs to be done questionnaire hebben we deze in beeld gebracht. Dit deden we de door ons ontwikkelde analyse tooling. Met de resultaten uit de kwantitatieve survey, konden we de Opportunity tree verder aanscherpen. De visualisatie van de opportunities  maakte voor alle betrokkenen helder waar de focus voor het vervolg moest liggen: “Naast het ontdekken van kansrijke marktsegmenten voor nieuwe productontwikkeling, geeft het ook te denken over bestaande producten die bijvoorbeeld binnen ‘overserved’ vallen. Welke strategie kies je daar?” – Concept developer bij SDU

Ideate, ideate, ideate (and validate!)

Om kansen uit de twee rondes onderzoek te vertalen naar ideeën en oplossingen, hebben we een reeks van ideation workshops gedaan met verschillende stakeholders binnen Sdu. Er kwamen meer dan 30 interessante concepten uit om verder te onderzoeken. 

Om ideeën te valideren hebben we gekozen voor een 2-in-1 aanpak, waarbij we de waarde van nieuwe concepten konden toetsen op een conceptniveau. Tijdens een Buy a feature innovatie game leerden we welke ideeën het meest gewaardeerd worden door de klanten en welke verwachtingen ze bij die ideeën hebben: “Buy a feature helpt om meer gevoel te krijgen welk idee echt waarde heeft voor je klant ten opzichte van andere ideeën.” – Content developer bij Sdu

Enkele van die ideeën hebben we uitgewerkt als high fidelity prototypes. Hieruit leerden we in hoeverre de uitwerking aansluit op de verwachting, hoe het past in het werkproces van de klanten en welke voordeel het hun oplevert. “Prototyping brengt je idee tot leven en levert enorm veel waardevolle feedback op.” – Content Developer bij Sdu. Na de eerste ronde interviews hebben we de eerste inzichten in de prototypes verwerkt en deze vervolgens weer getest. Na de onderzoeks rondes hebben we afgesloten met een interactieve learning sessie, waar we direct de next steps hebben bepaald. 

Een gevulde innovatiepijplijn

Na verschillende onderzoeks rondes weet Sdu hoe de toekomst van juridisch onderzoek er voor hun klanten uitziet. Met de gevalideerde en geïtereerde high fidelity prototypes, hebben ze een duidelijke roadmap voor volgend jaar kunnen vullen en prioriteren. Met die roadmap kunnen ze direct aan de slag. Daarnaast heeft Sdu een uitgebreide rapportage ontvangen, met detail inzichten en segmentering, welke ze voor nog veel meer nieuwe proposities kunnen gebruiken. 

De resultaten worden breed gedragen binnen Sdu en gedeeld met shareholders. De eerste concrete actie is al een feit: de overname van een start-up. Zo maak je impact. Samen met Sdu gaan we verder met afgebakende deelprojecten om nieuwe features de markt op te brengen.

Meer projecten zien?

Bekijk ook onze andere cases ›

Heb je een geweldig idee of brandende vraag?

Wij denken graag met je mee.
Neem gerust contact op met Anna.

Wij gebruiken cookies voor de beste ervaring van deze website. Meer weten? Bekijk onze privacyverklaring.